دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
تماس با ما

تماس با ما

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونيکي:
 
ارسال فایل:

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image
 

محمودرضا جعفری هرندی

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

^